Акаунт за приемане на жалби от търговци, които не са членове на НАИС.