НАИС АКАДЕМИЯ: Кой е другият лектор в първия уебинар в НАИС академия?

Искаме да ви представим лекторите ни в НАИС академия, за която ви разказахме в публикацията НАИС основа НАИС Академия- виртуално училище за добри търговско-потребителски практики.

Вече споменахме, че нашите обучители са водещи специалисти в областта на потребителското и търговското право.

Първият лектор в уебинара „Гаранции и рекламации“, с който ви запознахме беше адвокат Огнян Варадинов.

Дойде ред да ви представим втория ни лектор- Игнат Арсенов. Г-н Арсенов е главен директор на главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите. Той е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Занимава се със защита на потребителите повече от 21 години – първоначално като специалист в правния отдел на Комисия за защита на потребителите, после като адвокат, специализиращ в потребителското право и директор на Европейския потребителски център България. Работата му включва организация и контрол на дейностите при събирането на доказателства, анализирането им при съмнение за прилагани нелоялни търговски практики; на дейностите при анализиране договорите с общи условия, предлагани на потребителите; предлагане на комисията насоки или препоръки във връзка с конкретни клаузи в договори с общи условия или в договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност; организира дейността на помирителните комисии към министъра на икономиката за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Той е обучител по „програмата за изграждане на капацитет сред работещите в областта на потребителската защита“, която се реализира от БЕУК. Той също е обучител в специализиран курс за медиация по потребителски спорове, който се реализира от ПАМБ.

Игнат ще ви представи различни казуси от практиката на КЗП във връзка с жалби относно гаранции и рекламации на потребителите. За да можете да му зададете лично въпроси, запишете се тук за уебинара ни.

 

За да получавате първи информация във връзка с нашите уебинари ,следете секция Новини в сайта на НАИС, а също и в страницата на НАИС академия- academy.nais.bg. Можете също да проверявате на страниците ни във Facebook и LinkedIn и да ни задавате въпроси там.

Разбира се, Център за АРС НАИС продължава да е на разположение за всички вас с онлайн платформата си за решаване на спорове между потребители и търговци- nais.bg.

Ако сте търговска фирма и искате клиентите ви да потърсят диалог първо с вас, когато са недоволни и да не бързат със завеждане на дела, или подаване на жалби към държавни органи, запознайте се с условията за членство в НАИС или направо се регистрирайте тук.

Ако сте потребител и сте недоволни от търговец, един от начините да бъдете компенсиран/а е като подадете жалба. Освен на посочените от търговеца канали за това, можете подадете жалба и тук. Ние ще се погрижим тя да достигне търговеца, за да има възможност да откликне на нея.

 
Публикувано на 02.01.2021г. Обратно в новини