НАРЪЧНИК ЗА ТЪРГОВСКИ ЛИДЕРИ: НАИС и посредническите онлайн платформи в изпълнение на регламент 2019/1150 на Европейски съюз

Рубрика: Наръчник за търговски лидери

 

През 2020 създадохме рубриката ни „Наръчник за търговски лидери“ , в която споделяме полезна информация касаеща българските търговци.

В настоящата публикация ви запознаваме с изискванията на регламент 2019/1150 на Европейски съюз, който влезе в сила и се прилага от 12 юли 2020 г.

Регламент на ЕС означава, че изискванията в него директно влизат в сила и в законодателството на държавите членки на съюза.

В резултат, в Закона за електронната търговия настъпиха промени с ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г, което доведе до прилагане на новите правила и в България.

Тези промени пряко засягат всички взаимоотношения B2P между:

  • доставчиците на посреднически онлайн услуги,
  • доставчиците на онлайн търсачки,
  • бизнесползвателите на такива услуги

 

Целта им е да се насърчи справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги и търсачки.

Правилата засягат основно нелоялните търговски практики и извънсъдебното уреждане на спорове. Включени са и изисквания към общите условия на доставчиците на посреднически онлайн услуги, правила и срокове при ограничаване, спиране и прекратяване на услуги към даден бизнесползвател, и изисквания, свързани със специфичните договорни условия.

Целият регламент можете да прочетете тук.

В чл. 11 на регламента се разясняват изискванията за въвеждане на вътрешна система за подаване на жалби при онлайн платформите. Когато в резултат на жалбата не се постига споразумение,  се пристъпва към медиация, за да се потърси решение на спора с помощта на трето, независимо и безпристрастно лице- медиатор. Това изискване е уредено в чл. 12 на регламента, който гласи, че всички компании, предлагащи посреднически онлайн услуги, трябва да  посочат поне два органа за медиация или медиатори, към които са готови да се обърнат при опитите за постигане на споразумение.

Тъй като медиаторите в Центърът за АРС на НАИС отговарят на всички изисквания, уредени в пар. 2 на чл.12, членовете на нашата организация могат да разчитат на нас, за решаването на възникнали конфликти между търговските партньори изцяло Covid-free, т.е. онлайн в удобна и безопасна среда за всеки от участниците.

Каним всички търговци с онлайн платформи и търсачки, които посредничат на други търговци, за да достигнат техните продукти и услуги до крайния клиент, да станат наши асоциирани членове. Необходимо е само да подадете заявление към нас, което можете да изтеглите тук и да платите годишен членски внос от 200 лв. по нашата банкова сметка:

Първа инвестиционна банка

BG91FINV91501216791708 BGN

BIC:FINVBGSF

Получател: Национална асоциация за извънсъдебни спогодби- НАИС

При плащане на годишен членски внос:

Основание: годишен членски внос на ….(име на компанията и ЕИК)

Основание: процедура по медиация между ….(име на предлагащия посредническата услуга) и ….(име на търговеца, ползвател на услугата).

Преди провеждането на самата процедура по медиация е необходимо да внесете 110 лв. Ако процедурата продължи повече от 2 астрономически часа, за всеки следващ започнат час се дължат допълнително по 80 лв. Как да разпределят помежду си двете страни тази такса се решава във всеки отделен  случай, според пар.4 на чл.12, който гласи, че доставчикът на посреднически онлайн услуги поема разумен дял от тази сума, според всеки отделен случай.

Повече подробности за членството в НАИС можете да прочетете в секция За търговци.

Ако преди да ни станете член имате въпроси, можете да ни пишете на office@nais.bg, в нашата контактна форма, а защо не и в месинджър или коментари на Facebook и LinkedIn страниците ни.

Следи за следващите публикации от „Наръчник за търговски лидери“, където ще разказваме най-добрите практики в областта на разглеждане на жалби и решаване на потребителски конфликти на профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, както и в страницата НОВИНИ  на nais.bg.

 
Публикувано на 13.02.2021г. Обратно в новини