Потребителска читанка: Какви са акцентите в новата Програма за потребителите на Европейски съюз-Част 1

Създадохме рубриката „Потребителска читанка“, за да запознаваме българските потребители с новости, свързани с техните права и възможности да подават жалби и решават споровете си с търговци, от които са останали неудовлетворени при покупка на продукт или услуга.

В настоящата публикация разказваме за акцентите в документа, с който се полагат основи на политиката за защита на европейските потребителите от 2020 г. до 2025 г- Програма за потребителите. С нея се цели да се даде отговор на непосредствените им нужди в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и да се повиши тяхната устойчивост. Програмата обхваща пет основни приоритетни области:

  • екологичен преход;
  • цифрова трансформация;
  • правна защита и прилагане на правата на потребителите;
  • специфични потребности на определени групи потребители;
  • международно сътрудничество.

Знаете ли, че ние като потребители генерираме 54% от брутния вътрешен продукт на ЕС?

Целта на новите европейски политики ще бъде да се стимулира търсенето, като в същото време се насърчава по-екологосъобразно, в по-справедливи условия и по-добре информирано и ориентирано в цифровизацията потребление. Обръща се и сериозно внимание на ефективното правоприлагане и правна защита на потребителите, както и подкрепата за такива със специфични потребности.

Европейски пазар в условия на пандемия

Във връзка с пандемията от covid-19, комисията планира:

  1. До 2022 г. да анализира степента, в която Директивата за пакетните туристически пътувания все още е подходяща. Необходимостта от тази мярка възникна поради нарастващата нужда от сигурност за потребителите при предварителни плащания на туристически услуги и трудностите на сектора с ликвидността, съответно невъзможността да връща парите на клиентите си при неосъществяването им.
  2. До 2022 г да се ангажира с прогнозиране, изследвайки дългосрочното въздействие на COVID-19 върху моделите на потребление на хората в ЕС, като основа за бъдещите инициативи на политиката. В условията на пандемия се е увеличило значително онлайн пазаруването. В резултат на това генерирането на отпадък от опаковки и пластмасови материали също нараства. Друг ефект е, че все по-често избираме да пазаруваме от малки локални магазини. Негативните проявления на пандемията са свързани с увеличаване на измамите, нелоялните търговски практики, заблуждаващите реклами за чудодейни лечителни свойства и продукти. В тази връзка е и следващото планирано действие.
  3. Комисията да подкрепи и улесни сътрудничеството между организациите за защитата на потребителите и други заинтересовани страни за борба със заблуждаващите практики, нелоялните пазарни практики и измамите, засягащи потребителите.

Неотдавна нашето онлайн училище за добри търговско-потребителски практики, НАИС академия, проведе първото си обучение за нелоялни потребителски практики, в което разясни кои са те, как търговците да внимават да не ги допускат и какви глоби ги застрашават, ако волно или неволно използват такива.

Ако като потребители усетите, че сте застрашени от нелоялна търговска практика, винаги можете да подадете жалба към търговеца в онлайн платформата на НАИС, nais.bg и да опитате да разрешите проблема с търговеца, било то чрез директни преговори с него или с помощта на трето независимо и безпристрастно лице, медиатор. Всичко това се случва изцяло онлайн, под формата на чат, от удобно за вас и търговеца място, по удобно за всяка от страните време.

Следете рубриката Потребителска читанка, в секция Новини, на nais.bg, за продължението на текущата публикация относно акцентите в Програмата за потребителите на ЕС за периода 2020-2025. В Част 2 разглеждаме мерките, които ще предприеме Комисията във връзка с екологичния и цифровия преход в потреблението на Европа.

Последвайте и профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, за да сте винаги в час с най-новото в областта на онлайн решаването на потребителски спорове.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069

Публикувано на 24.03.2021г. Обратно в новини