Потребителска читанка: Нелоялни търговски практики при онлайн пазаруване

Рубрика: Потребителска читанка 

За какви нелоялни търговски практики да внимаваме, когато сме в интернет пространството?

Продължаваме рубриката "Потребителска читанка", с публикация, свързана като тематика с първата статия - КАКВО Е ОГРАНИЧЕНА РАЦИОНАЛНОСТ И ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ ЗА НЕЯ?, където стана дума за ограничената рационалност и най-честите когнитивни грешки, които допускаме като потребители.

Сега ще разкажем за опасностите, които крие понякога онлайн шопинга или по-точно ще засегнем темата за нелоялни търговски практики в уеб пространството.

В резултат на много проучвания са установени две основни категории нелоялни търговски практики:

  • Подвеждащи търговски практики- когато търговецът предоставя фактически неправилна или подвеждаща информация, пропуска информация или подава неясна такава.
  • Агресивни търговски практики- когато се оказва неправомерно влияние върху потребителя, например чрез сплашване, принуда и сила.

Въпросът дали търговската практика е подвеждаща или агресивна обикновено зависи от обстоятелствата. Когато се преценява дали тя е нелоялна, винаги се тръгва с презумпция, че потенциалният клиент, който се сблъсква с нея е така наречения „среден потребител“. Дали търговската практика е несправедлива в крайна сметка зависи от това дали тя може да накара средния потребител да вземе решение за сделка, която иначе не би предприел. Този начин се нарича също тест на транзакциите или тест на сделките. Ако се докаже, че  в резултат на получаване на неточна картина, има опасност потребителя да бъде повлиян неподходящо и това може да доведе до погрешно решение за сделка, то тогава е налице такава практика.

Средният потребител е „разумно информиран, предпазлив и наблюдателен“ потребител. Наред с други неща, от него се очаква да не вярва на всичко, което чуе. Например, ако един бизнес рекламира крем против бръчки с твърдението „ако си го вземеш, ще изглеждаш с 10 години по-млад!“, от нашия среден потребител се очаква да не го приема насериозно. Също така, от него се очаква действително да прочете информацията, която е била предоставена по ясен и лесен за разбиране начин.

За съжаление някои търговски практики винаги са несправедливи и те влизат в така наречения „Черен списък“.

Без да се прилага теста на транзакциите, те би следвало да бъдат веднага забранени.

Тези практики са два типа: подвеждащи търговски практики и агресивни търговски практики.

Примери за подвеждащи практики са:

  • Описване на даден продукт като „gratis„, „свободен“ или „без такса“, когато в действителност се включват разходи;
  • Невярно твърдение, че даден продукт е наличен само за ограничен период или само при специални условия.

Примери за агресивни практики:

  • Създаване на впечатлението, че потребителят е спечелил награда или друга полза, когато всъщност няма награда или потребителя е подвеждан харчи пари, за да получи наградата;
  • В обявата се включва пряка подкана към децата да купят продукт или да убедят родителите си да го купят за тях.

Ако смяташ, че си станал/а жертва на такава практика по време на онлайн пазаруване, задължително се обърни към търговеца и се опитай да решиш проблема с него в добър тон на сътрудничество. Често пъти, онлайн магазините, са склонни да чуят проблемите, които са срещнали техните клиенти и са готови да откликнат. Ако обаче жалбата ти е останала неудовлетворена или просто е била игнорирана, свържи се с нас на office@nais.bg към Центъра за алтернативно решаване на потребителски спорове към Национална асоциация за извънсъдебни спогодби- НАИС..

В следващата статия от „Потребителска читанка“, ще разбереш защо е добре да четеш дългата информация за политика за личните данни, която стана задължителна за всеки един сайт в Европа. Следи за тях на профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, както и в страницата НОВИНИ  на nais.bg, за да  защитиш по-добре портфейла и интересите си като потребител.

Публикувано на 30.05.2020г. Обратно в новини