НАИС УЧАСТВА НА КОНФЕРЕНЦИЯ В БРЮКСЕЛ, ПОСВЕТЕНА НА НОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПОЛИТИКИ В ЕС

 

НАИС беше поканена да присъства чрез свои представители на конференция в Брюксел, организирана от Европейската комисия, на тема „Потребителите в прехода към зелена и дигитална икономика: предизвикателства и решения за новите европейски политики.“

Във форума се включиха г-н Богомил Николов, председател на УС на НАИС и на Асоциация „Активни потребители“, г-жа Елиза Николова, член на УС на НАИС и председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България и -г-жа Свилена Насалевска, Изпълнителен директор на НАИС.

В продължение на два дена в края на месец януари 2020, около 500 представители от различни потребителски НПО,  организации за алтернативно решаване на потребителски спорове, представители от различни институции на държави от Европейския съюз, дискутираха в брейнсторминг сесии идеи за новите изисквания, които е необходимо да бъдат заложени в новите потребителски политики.

  

 

 

Бяха обсъдени предизвикателствата, пред които се изправят потребителите при онлайн покупки и обслужване, липсата на прозрачност и правила при дизайна на алгоритмите на търговски сайтове и платформи, некоректното използване на лични данни, киберрискове, както и групите потребители, най-потърпевши от подобни практики. Доколко персонализираните оферти са предимство или крият опасност беше една от широко обсъжданите теми. При гарантиране на прозрачност, потребителите биха могли сами да преценят, дали изкуствения интелект ги подвежда да закупят нещо, което не им е необходимо или просто получават добра оферта в точния момент, за точния продукт.

Злоупотребата от липса на правила и контрол на така наречените „био“ и „зелени“ продукти е друг проблем, който настъпва все повече. В същото време, има все по-голяма необходимост да се стимулира устойчивото и отговорно потребление. Все по осъзнато и изявено е желанието на потребителите за право на достъпен ремонт на стари устройства, които все още не са физически амортизирани, рециклиране и удължаване живота на всякакъв вид апаратура, възможности за наемането й, вместо закупуването й.

Създаването на политики и правила е едната страна на решението на всички тези модерни проблеми, но колаборацията между различните участници в икономическия живот- държавни институции, търговци и потребители е гаранция за тяхното успешно прилагане. Освен на национално ниво, колаборация и на паневропейско е друг аспект, който подпомага ефективността на мерките.

 

 

Беше обсъдена и необходимостта потребителските отговорности и права да бъдат разяснявани на европейските граждани от най-ранна възраст, чрез модерни средства, канали и методи. Участниците в тези дискусии развихриха въображение и дадоха изключително интересни предложения.

Именно точно в този дух на сътрудничество и взаимодействие, на базата на направените и консолидирани предложения от участниците в конференцията, Европейската комисия ще разработи новите потребителски политики, така че интересите на потребителите, да бъдат максимално защитени, без да се ограничават правата им като такива в условията на пазарна икономика.

Следи за следващи публикации в новините на НАИС, за да разбереш повече дали изкуствения интелект и алгоритмите на търговските сайтове и платформи крият опасност или са по-скоро удобство и улеснение за потребителя.

 

Публикувано на 04.02.2020г. Обратно в новини