Какво е НАИС?

 

НАИС е Национална асоциация за извънсъдебни спогодби. Ние създадохме най-модерния и първи по рода си в България, изцяло онлайн базиран, център за решаване на спорове между потребители и търговски фирми.

 

Кой стои зад този проект?

 

НАИС е сдружение с нестопанска цел в частна полза, учредено от Българска национална асоциация Активни потребители (БНААП), Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК) и Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ).

Трите сдружения са си поставили за цел да обединят всички търговски фирми и организации в България, които вярват, че конкурентоспособността в съвременните пазарни условия изисква активна работа не само с лоялните, но и с недоволните клиенти.

За това създадоха онлайн център за алтернативно решаване на спорове. Център за АРС НАИС дава възможност за директни преговори и провеждане на медиация, с цел търсене на взаимно удовлетворяващо споразумяване между търговците и неудовлетворените им клиенти.

Водещият принцип в Устава на НАИС е спазването на равнопоставеност между потребители и търговци и гарантиране на независимост на Център за АРС НАИС.

Освен трите организации, зад този проект стои и екип от медиатори, подбрани по специално разработени критерии, за да подпомогнем по най-добрия начин търсенето на взаимноизгодно споразумение между спорещите страни, когато те потърсят тяхното съдействие.