Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) е сдружение с нестопанска цел в частна полза, учредено от Българска национална асоциация Активни потребители (БНААП), Асоциация за отговорно небанково кредитиране (АОНК) и Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ).

Трите организации са си поставили за цел да обединят всички търговски фирми и организации в България, които вярват, че конкурентоспособността в съвременните пазарни условия изисква активна работа не само с лоялните, но и с недоволните клиенти.

НАИС дава възможност за преговори и успешно взаимно удовлетворяващо споразумяване между търговците и недоволните им клиенти, чрез специално разработена от нея процедура за алтернативно решаване на спорове (АРС) НАИС процедура,  базирана на принципите на медиацията.  За разлика от съдебното производство, НАИС процедурата е по-икономична, по-бърза, по-гъвка, по-удобна и по-ефективна  форма за споразумяване между страните.

Трите организации- учредителки на НАИС, представляват трите страни в НАИС процедурата- на потребителите, на търговците и на медиаторите.

Водещият принцип при приемане Устава на НАИС е спазването на равнопоставеност между потребители и търговци и гарантиране на независимост на Центъра за извънсъдебни спогодби НАИС.