Център за Алтернативно решаване на спорове НАИС

 

Център за алтернативно решаване на спорове (АРС) НАИС решава спорове между потребители и търговски фирми. Той е създаден от Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС).

Център за АРС НАИС дава възможност, както за директни преговори, така и за алтернативно решаване на спорове между страните, с помощта на медиатор, с цел търсене на взаимно удовлетворяващо споразумяване.

Център за АРС НАИС е първият по рода си в България, онлайн център, базиран на най-съвременни технологии,  достъпен от всяка точка на страната.

Център за АРС НАИС e включен в списъка на признатите от Министерството на икономиката органи за АРС между потребители и търговци на територията на Република България, както и в списъка  с регионални органи за решаване на спорове на всички страни-членки на ЕС. Център за АРС НАИС предлага своите услуги и чрез  платформата за онлайн решаване на потребителски спорове на ЕС, наричана накратко ODR.

Център за алтернативно решаване на спорове

 

Защо алтернативно решаване на спорове?

 

АРС  означава алтернативно решаване на спорове, т.е. спорът се решава извън съда. АРС е най-модерният, бърз и икономичен начин за решаване на спор между търговска фирма и недоволен потребител. 

НАИС предлага последно поколение алтернативно решаване на спорове (АРС), базирано на принципите на медиацията, което се извършва изцяло онлайн, без да се налага физическо присъствие на страните. Комуникацията се води лесно и удобно, по време, когато е възможно за всеки от участниците чрез съобщения под формата на чат и известия по e-mail.

Как Център за АРС НАИС помага на потребителите и търговските фирми?

Център за АРС НАИС дава възможност на потребителите, когато не са удовлетворени от обслужването/продукта на някоя фирма да подадат жалба при нас и да потърсят възможност за намиране на взаимноизгодно решение помежду си, чрез директни преговори в нашата онлайн платформа, под формата на чат. В случай, че двете страни не успеят да се споразумеят, всяка от тях може да поиска провеждане на процедура по медиация, директно в чата на директните преговори, при която трето, неутрално и безпристрастно лице, медиатор, което подпомага страните в достигането на взаимно приемливо споразумение.

Услугите на Център за АРС НАИС са напълно безплатни за поребителите и се заплащат от търговците. Как става това, вижте в страницата ни За търговци.

Когато жалбоподателят и търговецът вече са преговаряли по комуникационен канал на търговеца и не са постигнали споразумение, жалбоподателят може да се обърне към Център за АРС НАИС за решаване на спора, като реферира към вече подадената към търговеца жалба. Така двете страни могат от самото начало, след депозиране на жалбата пред НАИС, да преминат директно към медиация.

НАИС препоръчва, преди да се премине към провеждане на медиация, потребителите и търговците да преговарят директно и само в случай, че не могат да се споразумеят, да поискат помощ от медиатор. Погрижили сме се това да става лесно и бързо директно в екрана на жалбата.

Как точно се подава жалба в онлайн Център за алтернативно решаване на спорове НАИС, можете да разберете като изгледате видеото.