НАИС взе участие в Европейската потребителска конференция 2024 на тема „Чертаем бъдещето заедно“

Изпълнителният директор на НАИС, г-жа Свилена Насалевска, взе участие в годишната Европейската потребителска конференция, на тема „Чертаем бъдещето заедно“, която се проведе на 18 април 2024 в Брюксел. На нея бяха обсъдени множество актуални теми, засягащи европейските потребители, настоящите и нововъзникващи предизвикателства пред тях, дискутираха се и се търсиха новите решения за гарантиране защитата на техните права.

Освен панелни дискусии, бяха организирани и няколко семинара, в които участниците се разпределиха, за да обсъдят темите:

 • Социално-икономическо измерение и включване
 • Устойчиво потребление
 • Цифрови и модерни технологии
 • Международно измерение на потребителските политики
 • Изграждане на по-добро спазване на законите и правоприлагане
 • Честен единен пазар, който работи за потребителите и търговците

Г-жа Насалевска взе участие в семинара за „Цифрови и модерни технологии“, който беше предпочетен от повечето участници. Подтемите обсъдени в него бяха:

 • Дигитална справедливост в търговията на дребно
 • Социалните медии като канал за продажби
 • Етични стандарти в маркетинга
 • Предотвратяване на онлайн измами
 • Използването на изкуствен интелект, за манипулиране на потребителите: deepfakes и емулация на човешки черти
 • Проблеми с етиката и поверителността, свързани с напреднали технологии
 • Рискове за психичното здраве при новите технологии
 • Интернет на персонализираните неща
 • Тъмни модели
 • AI и безопасност на продукта
 • Защита на децата като потребители

Ето какво казва тя за проведените в семинара дискусии:

„За разлика от предишни години, когато темата за цифровизацията не привличаше толкова много участници, сега определено се забелязва огромно внимание към нея. Разделихме се на няколко групи, в които се обсъдиха различни аспекти на дигитализацията. Всеки един от тях беше интересен и интригуващ, беше ми трудно да избера в коя група да се включа, защото исках да чуя повече по всички тях. Получиха се много интересни дискусии, дадоха се доста добри и практически приложими предложения. Във всеки разговор се засегнаха, както положителните така и отрицателните аспекти по всяка от подтемите.

Също така, направи ми впечатление, че на няколко пъти по време на конференцията се спомена, че не трябва да се прекалява с регулирането и ограниченията в стремежа да се защитят правата на потребителите, за да не се задушават опитите на бизнеса да предлага все по-модерни, икономични и ефективни решения. Смятам, че това е много мъдър подход в изграждането на потребителските политики и на практика той действа, не е само популистко изявление.“

Следете за още новини от света на АРС на нашия сайт nais.bg.

 

Публикувано на 29.04.2024г. Обратно в новини