Потребителска читанка: Какви са правата ти при въздушен транспорт в условия на пандемия от Covid-19?

Много пътници останаха заседнали по летища, чужди градове и държави зарад въвеждането на ограничителни мерки от всякакъв вид в почти всички държави по света, заради Covid-19 пандемията.

Независимо от тази извънредна обстановка, пътниците имат права и те трябва да бъдат защитени.

Европейският съюз е единственият регион в света, в който гражданите разполагат с пълен набор права при пътуване — независимо дали е със самолет, влак, кораб или автобус.

Обяснимо е огромното напрежение, което тегне върху бизнеса в тази обстановка, но въпреки това превозвачите трябва спазват регулаторните изисквания. Те са длъжни да   възстановят стойността на билетите или да пренасочат пътниците, чиято услуга е била отменена. Освен това, трябва да осигурят храна и настаняване, в случаите предвидени в регулаторните актове.

По отношение на възмездяването, правилата са различни за различните видове транспорт. В тази публикация, ще те запознаем с правата ти като потребител на въздушния транспорт в текущата ситуация.

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

1.    Право на възстановяване на сумата или пренасочване

Пренасочването в настоящата обстановка може да бъде доста трудно за голяма част от превозвачите, поради постоянното канцелиране на полети и въвеждане на нови рестриктивни мерки от правителствата. В някои случаи е по-добре пътниците да поискат възстановяване на сумата.

Когато пътник не може да пътува или иска да отмени пътуване по собствена инициатива, компенсирането зависи изцяло от вида на билета му и съответните общи условия на превозвача, т.е. дали има право на възстановяване на част или цялата сума и дали има възможност за презаверяване.

Само че, в текущата ситуация много пътници са принудени да се откажат от пътуването си. За да  запазят лоялността на клиентите си, някои превозвачи им предлагат ваучери, които могат да използват за друго пътуване със същия превозвач в срок, определен от превозвача.

Много е важно да се знае от потребителите, че това е съвсем различна ситуация, от тази в която самият превозвач отменя пътуването и предлага само ваучер, вместо избор между възстановяване на сумата и пренасочване.

Предлагането на ваучер е само опция, която се предоставя на клиента, а не заменя правото му на възстановяване на сумата. 

2.    Задължение за информиране 

Правото на компенсиране е свързано с това, дали превозвачът е информирал навременно пасажерите си за евентуално нарушаване на графика на полетите.

В случай на отмяна на полет от авиокомпаниите (независимо каква е причината), превозвачът е задължен да предложи на пътниците избор между:

а) възстановяване на суми

б) пренасочване при първа възможност, или

в) пренасочване за по-късна дата, удобна на пътника.

Ако изходящият полет и обратният полет са част от една и съща резервация, дори ако се извършва от различни въздушни превозвачи, на пътниците трябва да се предложат два варианта, ако изходящият полет бъде анулиран: да бъде възстановена сумата целия билет (т.е. и двата полета) или да бъде пренасочен към друг полет за изходящия полет. Не е такъв случаят, когато двата полета са с различна резервация. Тогава се компенсира само канцелирания полет.

В ситуацията на Covid-19 пандемията, пренасочването като опция може да е много трудно изпълнимо или забавено във времето. За това е важно да се има предвид следното:

Първо, пътниците трябва да бъдат информирани за закъснения и / или несигурности, свързани с тях, когато избират пренасочване вместо възстановяване на средства.

Второ, ако пътникът все пак избере пренасочване при първа възможност, следва да се счита, че превозвачът е изпълнил задължението си за информиране, ако съобщи по своя инициатива, възможно най-бързо и своевременно, за полета, който е на разположение за пренасочване.

3.    Право на грижа

На пътниците, засегнати от отмяна на полет също така трябва да бъдат предлагани грижи от обслужващия ги въздушен превозвач. Това включва храна и освежителни напитки, съобразени с времето на чакане; настаняване в хотел, ако е необходимо, и транспорт до мястото за настаняване. Освен това летищата трябва да предоставят помощ на пътници с увреждания и пътници с намалена подвижност.

Струва си да припомним, че когато пътникът избере възстановяване на пълната цена на билета, правото на грижи приключва. Същото се случва, когато пътникът избере пренасочване за по-късна дата, избрана от клиента.

Според регламента, въздушният превозвач е длъжен да изпълни задължението си да се грижи, дори когато отмяната на полет е причинена от извънредни обстоятелства, тоест обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати, дори ако бяха взети всички разумни мерки.

4.    Право на компенсация

Според Регламент 261/2004, е възможно компенсиране с фиксирана сума при някои обстоятелства. Това не се прилага за анулиране, направено преди повече от 14 дни или когато отмяната е причинена от „извънредни обстоятелства“, които не биха могли да бъдат избегнати, дори ако бяха взети всички разумни мерки. За подробности вижте член 5, параграф 1 и член 7 от регламента.

Комисията счита, че когато публичните органи предприемат мерки, предназначени да ограничат пандемията Covid-19, такива мерки по своето естество и произход не са присъщи на нормалното упражняване на дейността на превозвачите и са извън техния действителен контрол, т.е. ако въпросната отмяна „е причинена“ от извънредни обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати, дори ако бяха взети всички разумни мерки. Това важи и за случаите, когато публичните органи направо забраняват определени полети или движението на хора, което води до невъзможност да се изпълни полета.

Когато авиокомпанията реши да отмени полет и покаже, че това решение е оправдано с цел защита на здравето на екипажа, такова канцелиране следва също да се счита за „причинено“ от извънредни обстоятелства.

 

Правата на пътниците при железопътен транспорт ще бъдат публикувани в следващата статия от рубриката Потребителска читанка.

Следи в сайта на nais.bg, секция Новини за следващите статии от рубриката, както и на страниците на НАИС във Facebook и LinkedIn.

Използван източник на информацията в статията: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_485

Публикувано на 30.03.2020г. Обратно в новини