Представяне на НАИС

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

12 май 2016 г. / София

Представяне на проекта на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) за Център за алтернативно решаване на спорове НАИС ПРО.

 

Пред представители на държавни институции и браншови организации, Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) представи своя проект - Център за алтернативно решаване на спорове НАИС ПРО. Центъра е първата подобна структура в България, която ще работи по хибридния модел на МедАрб за решаване на спорове между потребители и търговци.

На представянето присъстваха и взеха активно участие с въпроси и препоръки

  • професор Камелия Касабова, председател на Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП);
  • г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман;
  • г-н Владимир Каролев, съветник на министъра на икономиката;

както и представители на министерството на финансите, браншови организации и фирми от сферата на финансовите, общинските, телекомуникационните и други услуги.

Разясниха проекта и отговориха на зададените въпроси, председателите на трите организации учредители на НАИС

  • г-н Богомил Николов, председател на асоциация „Активни потребители“ (ААП);
  • г-жа Елиза Николова, председател на „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ);
  • г-н Николай Цветанов, председател на „Асоциацията за отговорно небанково кредитиране“ (АОНК).

Причината за учредяването на НАИС и за развиването на онлайн платформа за алтернативно решаване на спорове работеща по хибридния модел на МедАрб, е крайно неблагоприятния за потребителите контекст – арбитражни решения серийно издавани от „частни съдилища“ при минимална възможност за защита от страна на потребителите, липса на изпълнителна сила на решенията, резултат от медиаторските производства ...

НАИС ПРО решава тези проблеми пред потребителите, като

  • инициативата преминава от търговеца в потребителя, само и единствено потребителя може да инициира процедурата;
  • потребителя не само инициира процедурата, но има и възможността да я прекрати ако не се постигне решение което да го удовлетворява;
  • благодарение на онлайн платформата и спецификата на медиаторското производство, се гарантира ресурсна равнопоставеност между потребители и търговци по време на процедурата, както и достъп до процедурата за потребители от цялата страна;
  • процедурата е изключително евтина за страните и може да приключи в кратък срок с решение с изпълнителна сила.

Хибридния метод МедАрб за решаване на спрове, протича в два последователни и неделими етапа:

  1. Иницирана от потребител, процедурата започва и протича като медиаторска. След като страните, при посредничеството на медиатор, постигнат съгласие, се формулира решение чието изпълнение на този етап е доброволно.
  2. Решението постигнато чрез съгласие между страните – потребител и търговец се прехвърля в арбитражно производство, като арбитъра може единствено и само или да валидира постигнатото доброволно споразумение във вида в който е, без никаква възможност за промяна, или ако установи обстоятелства които биха довели до нищожност на решението, го връща на страните със съответните свои забележки.

При метода МедАрб, потребител и търговец постигат доброволно споразумение по между си в медиаторско пороизводство. Последващо арбитражно производство излиза с решение което повтаря, без да внася измененя, това от медиаторскто производство като му придава изпълнителна сила, или го връща за отстраняване на нередности. По този начин страните имат през цялото време яснота и контрол върху крайното решение което ще трябва да изпълняват и по никакъв начин не могат да се окажат изненадани с неприемливо, но задължително за тях, решение.

Публикувано на 12.05.2016г. Обратно в новини