Какво показва индексът за развитие на пазарите на дребно за 2023, относно алтернативното решаване на спорове?

Рубрика: Медиаторски дневник

На 27 март 2023 г. Европейската комисия публикува Индекс на потребителите. Информационното табло наблюдава потребителската среда в Европейския съюз и разглежда напредъка, постигнат в цифровия единен пазар на ЕС от потребителска гледна точка.

Индексът показва, че Алтернативното разрешаване на спорове се счита за по-ефективно от съдилищата.

Европейските потребители смятат, че е по-лесно да уредят спор чрез извънсъдебен орган в сравнение със съдилищата. Около 45% от потребителите смятат, че е лесно да се уреждат спорове с търговци на дребно и доставчици на услуги чрез орган за алтернативно решаване на спорове, в сравнение с 34%, които смятат, че преминаването през съдилищата е лесно. Тази разлика във възприятието е обща за всички държави-членки, въпреки че разликата варира значително. Най-възрастната кохорта (65+) е значително по-малко вероятно да се съгласи с лекотата на уреждане на спорове чрез съдилищата (28%) или чрез извънсъдебен орган (39%).

Както е видно от графиката, Българските потребители също са съгласни с твърдението, че АРС е ефективен метод за решаване на спорове с търговци.

Ангажираността на потребителите с ADR е пряко свързана с времето и парите

Механизмите за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) са предназначени да предоставят както на потребителите, така и на търговците бърза и евтина алтернатива на съдебното производство. Проучване, проведено през лятото на 2022 г. в шест държави-членки на ЕС, установи, че потребителите са по-склонни да обмислят АРС за искове с висока стойност и/или с по-малко време за решаване.

За различни хипотетични претенции с различна стойност и продължителност във времето, потребителите като цяло са по-склонни да отделят повече време и усилия за претенции с по-висока стойност. Докато 58% от анкетираните биха били готови да прекратят делото си и да загубят парите за иск от €50 или по-малко, 31% биха използвали АРС, независимо от времето, необходимо за иск в рамките на на €5 000 до €10 000.

Въз основа на данни от Индекса на правосъдието за 2022 г. прогнозното време, необходимо за разрешаване на спорни граждански и търговски дела на първа инстанция, варира значително според държавата. Сред 23-те държави членки с налични данни това време варира от малко над 100 дни в Литва до почти 700 дни в Италия. Очакваното време надхвърля 200 дни в 12 държави.

Източник: https://commission.europa.eu/document/89ea35fe-728f-4749-b95d-88544687583c_en?prefLang=bg

Публикувано на 10.05.2024г. Обратно в новини