Нова рубрика на НАИС: Потребителска читанка

 

Да си потребител не е диагноза, състояние или обвинение. Това е най-нормалното нещо на света. Но то носи не само права, а и отговорности. Информираните потребители, са отговорни потребители. Те не купуват ненужни неща, не харчат излишни пари. Те четат преди да вземат решение за покупка, информират се за характеристиките на продукта/услугата, сравняват цените, избират по критерии, мислят за рециклиране след края на употребата, повторна продажба или правилното изхвърляне. Сделките на фирма с такива потребители в общия случай са успешни, а партньорството им ползотворно и дългогодишно.

Но това е идеалният случай. Има много други ситуации, в които нещата не са протекли според очакванията на клиента. Често пъти причината е в търговеца, но също толкова често тя е и в липсата на информация и предварителна подготовка на потребителя преди покупката. В такава хипотеза, е добре последния да се обърне към фирмата и да потърси правото си. В случай, че не успеят да се договорят и не намерят изход от ситуацията, може да се обърнат към Център за онлайн решаване на спорове НАИС, за да потърсят взаимноизгодно решение, чрез съдействието на трето, независимо и неутрално лице медиатор.

Рубриката „Потребителска читанка“ ще споделя информация, която е полезна за потребителите, за да са наясно със спецификите на взаимоотношенията между тях и търговците, преди, по време и след покупката, с правата им и начините, по които могат да ги търсят, така че максимално дълго да си бъдат полезни един на друг.

Следи на профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, както и в страницата НОВИНИ  на nais.bg за следващите статии от "Потребителска читанка", където ще разкажем за някои психологически аспекти при взимането на решение за покупка.

Публикувано на 28.02.2020г. Обратно в новини