Адрес за подаване на жалби по поща:

 

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби /НАИС/

София 1527
ул. "Врабча" 26

тел.: 02 989 01 06