Медиаторски дневник: Как изкуственият интелект може да послужи на алтернативното решаване на спорове?

Все повече се говори за използването на изкуствен интелект  (ИИ) в ежедневната ни работа. Вече почти няма активен потребител на интернет, който да не е влязъл в диалог с ChatGPT или Bing. Търсенето на най-добро изображение за презентация, реклама или уеб дизайн чрез MidJourney вече е почти задължително.

Ние медиаторите и помирителите няма как да не си зададем въпроса, по какъв начин би се отразило все по-налагащото се присъствие на ИИ в нашата работа. Някои колеги твърдят, че той няма работа в решаване на спорове между хора, че това е приоритет на човека и един спор никога няма да бъде решен адекватно от машина.

Само че това е едностранчиво възприемане на възможностите, които ИИ предлага. Ако попитате някой от гореспоменатите софтуери дали могат да решават спорове, те ще ви отговорят, че не са медиатори, нито помирители и не могат да вършат тази работа, която е приоритет на човека.

Въпреки това, изкуственият интелект може да бъде изключително полезен при алтернативно разрешаване на спорове (АРС) за потребителите по няколко начина, подобрявайки ефективността, справедливостта и достъпността на процеса.

 

Платформи за онлайн разрешаване на спорове (ОРС)

Платформите за ОРС, базирани на ИИ, могат да улеснят разрешаването на потребителски спорове чрез онлайн канали. Тези платформи могат да предоставят на потребителите удобни за потребителя интерфейси, за да подават своите оплаквания, да имат достъп до подходяща информация и да участват в преговори или посредничество с бизнеса. ИИ алгоритмите могат да помогнат при свързване на случаи с подходящи медиатори или автоматизирани инструменти за решаване на спорове.

 

Чатботове и виртуални асистенти

Управляваните от изкуствен интелект чатботове и виртуални асистенти могат да предоставят на потребителите незабавен достъп до информация и насоки относно техните спорове. Те могат да помогнат на потребителите да разберат правата си, да се ориентират в процеса на АРС и да съберат необходимата документация. Чатботовете могат също да предложат основни стъпки за разрешаване на спорове, като например шаблони за преговори или първоначални предложения за спогодби.

 

Анализ на данни и прогнозен анализ

Изкуственият интелект може да анализира големи набори от данни за минали потребителски спорове и решения, за да идентифицира тенденции и модели. Това може да помогне на органите за АРС и регулаторите да разберат кои са често срещаните проблеми и да разработят по-ефективни стратегии за решаване на спорове. Чрез прогнозен анализ могат да се предскажат  вероятните резултати от конкретни спорове, което би позволило на страните да вземат по-информирани решения.

 

Автоматизирано посредничество и преговори

Системи, които ползват ИИ могат да улеснят посредничеството и преговорите, като предложат възможни решения въз основа на минали случаи и съответните закони. Тези системи могат да насочват потребителите и бизнеса през процеса на преговори, като им помагат да намерят взаимно приемливи решения. Освен това ИИ може да помогне при оценката на справедливостта на предложените споразумения.

 

Преглед и анализ на документи

ИИ може да преглежда и анализира документи, свързани със спор, като договори, имейли и фактури. Това може да помогне за идентифицирането на ключови доказателства и несъответствия, като рационализира процеса на установяване на факти и гарантира, че цялата съответна информация е взета предвид по време на процеса на разрешаване.

 

Анализ на използвания език

Системи, използващи ИИ могат да разбират и обработват човешкия език. В АРС, такава система може да се използва за анализиране на езика, използван в жалбите на потребителите, отговорите от бизнеса и комуникацията по време на преговори. Може да помогне за идентифициране на емоционално натоварен език, потенциални погрешни комуникации или правни проблеми.

 

Достъп до правна информация

Изкуственият интелект може да предостави на потребителите лесен достъп до правна информация и ресурси, обяснявайки сложни правни концепции на прост език. Това дава възможност на потребителите да вземат информирани решения по време на процеса на АРС и да разберат своите права и задължения.

 

Категоризиране на спорове

Изкуственият интелект може да помогне за категоризиране на спорове въз основа на тяхната сложност и спешност. По-малко сложните случаи могат да бъдат разрешени бързо чрез автоматизирани процеси, докато по-сложните случаи могат да бъдат насочени към човешки посредници или арбитри. Това гарантира, че ресурсите се разпределят ефективно.

 

Обратна връзка и подобрение

ИИ може да събира обратна връзка от потребители и фирми за техния опит с АРС. Тази обратна връзка може да се използва за непрекъснато подобряване на процеса на АРС, което го прави по-удобен за потребителя и ефективен.

 

Намаляване на разходите

Управляваното от ИИ АРС може потенциално да намали разходите за разрешаване на спорове за потребителите чрез автоматизиране на рутинни задачи, минимизиране на необходимостта от правно представителство и ускоряване на процеса на разрешаване.

 

Въпреки че изкуственият интелект предлага множество предимства при АРС на потребителите, от съществено значение е да се гарантира, че използването му е прозрачно, справедливо и в съответствие със законовите и етични стандарти. Освен това трябва да има човешки надзор и намеса, когато е необходимо за справяне с уникални и сложни ситуации.

Можете да прочетете повече за АРС в нашата категория Медиаторски дневник на нашата страница НОВИНИ.

 
Публикувано на 17.10.2023г. Обратно в новини