ОРС означава онлайн решаване на спорове или това е най-модерната форма за АРС, базирана на съвременни технически средства.

В България единствените уеб-базирани системи за ОРС са тази на Европейския съюз и собствената електронна платформа на НАИС.

НАИС решава потребителски спорове и в двете системи.

Онлайн платформа на НАИС- nais.bg

НАИС създаде специално за българските потребители и търговци електронна платформа, в която бързо, удобно, лесно, от всяка точка на страната и по всяко време, спорещите страни могат да участват в решаване на диспута помежду им. За да се случи това е необходимо и двете страни да си направят регистрация в нея. Възможно е потребител сам да регистрира търговец, ако иска да подаде жалба към такъв, който все още няма регистрация в платформата на НАИС.

В платформата на НАИС страните могат да намерят решение по два начина, за които са разработени два отделни модула. Единият начин е директни преговори, а другият е медиация. Възможно е също страните първо да пробват да се разберат директно и след това, при невъзможност да се споразумеят да преминат към медиация, чрез натискане на бутон СТАРТИРАНЕ НА МЕДИАЦИЯ. Комуникацията се извършва посредством чат, като за всяко новопостъпило събитие в системата, страните получават известие по email.

Срокът за приключване на директните преговори е 30 дена, а за медиацията 90 дена от стартирането й. В случай, че някой от тези срокове изтече, системата автоматично прекратява случая. При директните преговори, независимо, че е изтекъл срокът, ако страните преценят, че искат да проведат медиация, могат да я стартират по всяко време.

Важно! В онлайн платформата на НАИС, Центърът за АРС НАИС разглежда спорове само на български език, за български граждани и фирми. В нея потребителите могат да подават жалби само на българки език във връзка с покупки извършени, както онлайн така и офлайн.

Онлайн платформа на Европейски съюз- ec.europa.eu/odr

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване в рамките на Европейския съюз. В нея всеки гражданин на ЕС може да подаде жалба на родния си език, във връзка с покупки, които са се състояли само онлайн, до търговци от всички държави на ЕС, както и Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

В ОРС платформата на ЕС потребителите и търговците могат да преговарят директно, чрез съобщения. Във всеки един момент те могат да изберат да се обърнат към орган за АРС, който да ги подпомогне в преговорите. Търговците посочват местната структура, към която искат да се обърнат и потребителят се съгласява или не с избора. Срокът за договаряне на орган, който да разгледа спора е 30 дена. Пълния списък на локални структури за АРС можете да видите тук.

Необходимо е страните да имат регистрация в системата като потребителят може да регистрира търговеца при подаване на жалба, ако той все още няма профил в нея.

Важно! В онлайн платформата на ЕС Центъра за АРС НАИС  разглеждат жалби само, свързани с онлайн покупки, на всички европейски езици, включително норвежки и исландски, свързани трансгранични и локални спорове, т.е. потребителят и търговецът може да са от различни държави.

И двете системи позволяват прикачване на документи и се изпращат автоматични съобщения за новопостъпили събития на email адресите на страните.

И още нещо: В ОРС платформата на ЕС, търговци могат да подават жалби срещу потребители, с местоживеене в Белгия, Германия, Люксембург или Полша.