Нова Рубрика: Медиаторски дневник

Новата ни рубрика, „Медиаторски дневник“, е посветена на тънкостите в професията медиатор.

В нея ще разказваме за предизвикателствата, пред които се изправят медиаторите, в целта си да създадат почва за разбирателство между две лица изпаднали в конфликт, които често пъти са враждебно настроени едно към друго, за да ги накара да намерят взаимноизгодно споразумение в спора си. Идеалният изход от процедурата по медиация е двете спорещи страни да се разберат и съхранят отношенията си. За тях остава скрито какво коства това на лицето, което ги подпомага в преговорите и какви качества трябва да притежава то, за да им помогне да уталожат емоциите, да бъдат реалистични в исканията си, да ги предразположи да участват активно, открито и ползотворно в спора. Добрият медиатор успява да постигне всичко това без да дава мнения, предложения за решения или консултации, без да заема страна, без да се поддава на лични убеждения или емоции и то в максимално кратко време, за да не загубят търпение спорещите и да бъде максимално ефективна процедурата.

Следи профилите на НАИС в LinkedIn и Facebook, както и в страницата НОВИНИ  на сайта nais.bg за първата публикация от „Медиаторски дневник“ на НАИС. Ако имаш въпроси, пиши ни в коментари към публикациите на профилите, в Messenger или на нашия адрес office@nais.bg.

Публикувано на 05.03.2020г. Обратно в новини