Център за АРС, НАИС, разглежда потребителски спорове по постъпили жалби от потребители към търговци, които са асоциирани членове на НАИС.

Процедурата е БЕЗПЛАТНА за потребителите.

подай жалба