Национална Асоциация за Извънсъдебни Спогодби

Онлайн платформата на Център за АРС НАИС дава възможност за подаване на жалби от потребители към търговци, директни преговори, както и онлайн алтернативно решаване на спорове между тях под формата на чат.

 
Подай жалба Регистрация като търговец

НАИС дава възможност на търговци да разглеждат безплатно жалби в онлайн платформата на Център за АРС НАИС.

 

Ако сте B2C търговска фирма, регистрирайте се в онлайн платформата на Център за АРС НАИС до края на 2022 г. и решавайте споровете си с потребители

по техни жалби чрез директни преговори безплатно в рамките на 3 месеца от регистрацията и/или веднъж чрез АРС под формата на медиация*.

 

*За да се разгледа безплатно медиация по промоцията, материалният интерес трябва да е под 2000 лв.

 

Подобренията в дизайна на сайта, поддръжката му и надграждането на онлайн платформата на НАИС са съфинансирани от Потребителската програма на Европейски съюз 2014-2020.
Съдържанието на този уебсайт представлява само възгледите на автора и е негова отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и / или Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за употреба на информацията, която съдържа.
Обучения