Национална Асоциация за Извънсъдебни Спогодби НАИС

Онлайн платформата на Център за АРС НАИС дава възможност за подаване на жалби от потребители към търговци, директни преговори, както и онлайн решаване на споровe (ОРС) между тях под формата на чат.

Подай жалба Регистрация като търговец

 

Подобренията в дизайна на сайта, поддръжката му и надграждането на онлайн платформата на НАИС са съфинансирани от Потребителската програма на Европейски съюз 2014-2020.
Съдържанието на този уебсайт представлява само възгледите на автора и е негова отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и / или Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за употреба на информацията, която съдържа.
Обучения