Национална Асоциация за Извънсъдебни Спогодби

Онлайн платформата на Център за АРС НАИС дава възможност за подаване на жалби от потребители към търговци, директни преговори, както и онлайн алтернативно решаване на спорове между тях под формата на чат.

 
Подай жалба Регистрация като търговец

НАИС дава възможност на търговци да разглеждат безплатно жалби в онлайн платформата на Център за АРС НАИС.

 

Ако сте B2C търговска фирма, регистрирайте се в онлайн платформата на Център за АРС НАИС до края на 2022 г. и решавайте споровете си с потребители

по техни жалби чрез директни преговори безплатно в рамките на 3 месеца от регистрацията и/или веднъж чрез АРС под формата на медиация*.

 

*За да се разгледа безплатно медиация по промоцията, материалният интерес трябва да е под 2000 лв.
Обучения