Национална Асоциация за Извънсъдебни Спогодби

Център за АРС НАИС приема жалби на потребители към търговци и им дава възможност да решават спора помежду си чрез директни преговори и медиация.

Подай жалба Регистрация като търговец

Новият дизайн на сайта и надграждането на онлайн платформата на НАИС са съфинансирани от Потребителската програма на Европейски съюз 2014-2020.
Съдържанието на този уебсайт представлява само възгледите на автора и е негова отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и / или Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за употреба на информацията, която съдържа.

 

Обучения