Потребителска читанка: Какви са правата ти като потребител на ЖП транспорт по време на Covid-19 пандемията?

В предишната статия от рубриката  "Потребителска читанка" те запознахме с правата на потребителите на въздушен транспорт в условията на бързо разрастваща се пандемия от Covid-19.

Сега ще разкажем какво е необходимо да правят железопътните превозвачи, за да изпълнят изискванията на текущата регулация спрямо своите клиенти.

 

1.      Право на информираност

Преди да продадат билет, железопътните предприятия и продавачите на билети трябва да предоставят на пътниците, при поискване, информация за всички дейности, които могат да нарушат или забавят услугата. Железопътните предприятия също трябва информират пътниците по време на пътуването за закъснения, както и за проблеми със сигурността и безопасността. Освен това, когато железопътните предприятия и компетентните органи,  решат да прекратят железопътната услуга, те трябва да предварително да обявят решението публично. Подробности за правото на информация за пътуване са посочени в член 8 и приложение II към Регламент (ЕО) № 1371/2011.

2.      Право на възстановяване /продължаване / пренасочване

Когато има очаквания за забавяне на пристигането до крайната дестинация с повече от 60 минути, пътниците имат избор между възстановяване на цената на билета, продължаване на пътуването или пренасочване. В частност:

а) правото на възстановяване се отнася до цената на билета за незавършената част или части от пътуването и за частите от пътуването, които вече са направени, ако пътуването вече не обслужва целта, за която пътникът го е планирал, както и услуга за връщане до първата отправна точка;

б) продължаването на пътуването или пренасочването трябва да се извършва при сравними транспортни условия. Те трябва да се провеждат или при първа възможност или в друг момент, избран от пътника за негово удобство.

Що се отнася до продължаването на маршрута / пренасочването, при обстоятелствата на пандемия от COVID-19, превозвачът може да не е във възможност да предостави транспортна услуга или информация за нея достатъчно навреме, предвид високото ниво на несигурност, засягащо железопътния трафик. При това положение:

Първо, пътниците трябва да бъдат информирани за закъснения и / или несигурности, когато им предлагат избор между двете възможности.

Второ, ако пътникът избере все пак продължаване на пътуването или пренасочване при първа възможност, следва да се счита, че превозвачът е изпълнил задължението си за информация по отношение на пътника, ако го информира по собствена инициатива, възможно най-скоро и навреме, кога и кой влак е на разположение.

3.      Право на помощ

В случай на забавяне на пристигане или отпътуване, пътниците имат право да получават информация за ситуацията, прогнозираното време на заминаване и пристигане, веднага щом тази информация стане достъпна. В случай на забавяне над 60 минути, те също имат право да получат храна и освежителни напитки в разумни граници. Имат право и на настаняване, когато се налага престой от една или повече нощувки, разбира се, ако физически това е възможно. Превозвачът осигурява транспорт до жп гарата или до крайната дестинация, където и когато това е физически възможно, ако влакът е блокиран на коловоза. Подробности са посочени в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1371/2007.

Според регламента железопътното предприятие е длъжно да изпълни горепосочените задължения, дори когато отмяната на влак е причинена от обстоятелства, свързани с Covid-19.

Целта на регламента е да осигури адекватна помощ, по-специално на пътниците, които чакат за пренасочване при първа възможност съгласно член 16. Предвижда се и помощ за хора с увреждания и лица с намалена подвижност, адаптирана към нуждите им.

4.      Право на компенсация

Когато пътниците не са избрали възстановяване, но искат продължаване на пътуването или пренасочване, те имат право на обезщетение. За закъснения от 60 до 119 минути компенсацията възлиза на 25% от цената на билета, докато за закъснения от 120 минути и повече компенсацията е 50% от цената на билета. Подробности са посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 1371/2007,

За разлика от други видове транспорт, тук наличието на извънредни обстоятелства, не засяга правото на обезщетение в случай на закъснения, включително тези, причинени от анулиране.

Правата на пътниците в ситуация на пандемия от  Covid-19 при въздушен транспорт можеш да видиш в предходната статия от рубриката Потребителска читанкаКакви са правата ти при въздушен транспорт в условия на пандемия от Covid-19?.

За правата на потребителите при автобусен и воден транспорт в ситуация на пандемия от Covid-19, можеш да научиш в следващата статия от рубриката Потребителска читанка.

Следи в сайта на nais.bg, секция Новини за следващите статии от рубриката, както и на страниците на НАИС във Facebook и LinkedIn.

Използван източник на информацията в статията: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg

Публикувано на 02.04.2020г. Обратно в новини