Ръководството на НАИС обучава представители на търговски фирми към европейската програма за МСП- Consumer Law Ready

На 15 и 16 септември 2021, председателят на УС на сдружение НАИС, г-н Богомил Николов и изпълнителният директор на НАИС, г-жа Свилена Насалевска, обучиха представители на търговски фирми по програма ConsumerLawReady. Двамата обучители запознаха присъстващите с изискванията към търговците за преддоговорната информация, правото на гаранции, рекламации и отказ от сделка на потребителите, специфики на сключване на договори от разстояние- онлайн или извън обекта, нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите, някои новости свързани с директивите от 2019 г, 770 и 771, свързани с изисквания към цифровата информация и продажба на стоки и услуги, както и с нашата основна тема алтернативното решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС).

Обучението се проведе онлайн, участниците имаха възможност да задават въпроси и да дискутират вълнуващи ги проблеми по представените теми.

Consumer Law Ready е европейска програма за обучаване на малки и средни предприятия в областта на потребителското право. Чрез него представители на бизнеса могат да се обучават на най-важните изисквания към тях, свързани с работата им с потребители, а също така и да подготвят собствени обучители по тази тема.

Следете рубриката Новини, на nais.bg за най-актуалното в областта на алтернативното решаване на спорове (АРС) между търговци и потребители. 

Последвайте и профилите на НАИС в   LinkedIn и Facebook, за да сте винаги в час с най-новото в областта на онлайн решаването на потребителски спорове.

 
Публикувано на 17.09.2021г. Обратно в новини