Богомил Николов

Богомил Николов

Председател на упревителния съвет

 

Елиза Николова

адв. Елиза Николова

Зам. председател на управителния съвет

 

Николай Цветанов

адв. Николай Цветанов

Зам. председател на управителния съвет

 

Свилена Насалевска

Свилена Насалевска

Изпълнителен директор