Членовете на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС ) са редовни и асоциирани.

Редовните членове са с право на глас и са :

  • организации на потребители и/или за защита правата на потребителите, които са в Камарата на потребителите;
  • организации на медиатори или други организации за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са в Камарата на медиаторите;
  • търговци и организации на търговци, които са в Камарата на търговците.

Асоциираните членове са търговци и други доставчици на стоки и/или услуги в Камарата на търговците и са без право на глас. Клиентите на асоциираните членове могат да подават жалби в Център за АРС НАИС за извънсъдебно разглеждане на потребителски спорове.

 

Структура на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби НАИС.