Документи сдружение НАИС

 

Устав на НАИС

Удостоверение от министерство на икономиката

Удостоверение от КЗЛД 

Заявление за асоциирано членство

 

Документи Център НАИС

 

Правилник за дейността на Център за извънсъдебни спогодби НАИС

Общи условия за разглеждане на потребителски жалби от център НАИС

Политика за поверителност

Годишен доклад за дейността на НАИС за 2018 по член 181ж от ЗЗП

Доклад за извършваната дейност от НАИС през 2017-2018 по чл.181у от ЗЗП

Годишен доклад за извършваната дейност от НАИС през 2019 по чл.181ж от ЗЗП

Доклад за извършваната дейност от НАИС през 2019-2020г. по чл.181у по ЗЗП

Доклад за извършваната дейност от НАИС през 2020г. по чл.181ж от ЗЗП

Годишен доклад на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) за  дейността през 2021г.

Доклад за извършената дейност от НАИС през 2021-2022 по чл.181 у от ЗЗП

Годишен доклад на НАИС за дейността през 2022 по чл.181ж от ЗЗП

Годишен доклад на НАИС за дейността през 2023 по чл.181ж от ЗЗП

 

Полезни връзки

 

Закон за медиацията

Закон за защита на потребителите

Списък на нотифицираните в ЕС органи за решаване на потребителски спорове

Регламент (ЕС) 2019/1150 за за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги