Медиаторски дневник: Повече за медиацията като АРС и нейните разновидности- Част 1

В основата на нашата процедура по алтернативно решаване на потребителски спорове- АРС използваме медиацията, която е един от най-ефективните способи за извънсъдебно решаване на спорове. Безспорните й предимства са гарантирането на равнопоставеност на страните в процеса на преговаряне помежду им, нейният незадължителен характер, който дава свобода на действие на спорещите, а гаранцията за нейната прозрачност и етичност е изискването за безпристрастност, неутралност на медиатора, който е длъжен да пази поверителността на споделената му информация в хода на процедурата.

Решихме да разкажем малко повече за този способ, който се прилага от хилядолетия в човечеството.

Какво е медиация и откога датира?

Точно така, медиацията съществува от хилядолетия. Счита се, че първите, които са я използвали са шумерите- месопотамска цивилизация, живяла през 4500-1900 години пр.Хр. Още тогава са били оценени нейните предимства.

Медиацията е по-кратка, по-икономична и по- ефективна от съдебното производство. При нея отношенията между страните се съхраняват, а решението е изцяло в ръцете на преговарящите. Не съдия или заседатели решават изхода на спора, а самите спорещи. Тяхното споразумение е продиктувано от общите им интереси, умело идентифицирани от медиатора, който цели да насочи страните да се обединят около тях, за да генерират максимален брой варианти на решения. Сред тях  изпъкват онези, които водят до win-win споразумение. Страните са склонни да се придържат към надлежното му изпълнение, защото те самите са заинтересовани от него, бидейки автори, които са го създали.

Практиката познава различни видове медиация:

Фасилитираща или Подпомагаща медиация

Нарича се още традиционна медиация. В нея медиаторът се старае да подпомогне преговорите между страните в конфликта. Не прави препоръки и не налага решения. Неговата роля е да идентифицира интересите на страните, да ги окуражи да стигнат доброволно до решение, произлязло изцяло от тях, базирано на пресечните точки в тези интереси.

Медиация, възложена от съд

Въпреки, че медиацията е изцяло доброволна процедура, тя може да бъде наложена от съда, за да се ускори намирането на решение и спестят разходи. Ако страните или техните адвокати не показват ентусиазъм да участват в медиация, шансовете да се постигне споразумение в такава медиация са малки. Но ако страните осъзнават ясно ползите от подобна процедура, вероятността за споразумяване е значително по-висока. Подобен тип медиация се използва в центровете по медиация към съдилищата в София, Варна, Пазарджик и Перник, където процедурата е безплатна за страните. Прилага се основно по бракоразводни дела.

Следете нашата рубрика Новини в сайта ни nais.bg или профилите ни във  Facebook и LinkedIn.

Ако сте сертифициран медиатор и имате добри познания по потребителско право, работили сте дълги години в търговска фирма, работеща с крайни клиенти, работили сте в потребителска организация, можете да кандидатствате при нас за медиатор тук.

Ако сте търговец и ви допада медиацията като начин да намирате решение на сложни казуси по жалби бързо, лесно, икономично, запазвайки отношенията с вашите клиенти, можете да се регистрирате в нашата онлайн платформа за решаване на потребителски спорове тук. Пишете ни на office@nais.bg, за да проучите за възможността да тествате безплатно нашата изцяло онлайн процедура по алтернативно решаване на спорове с клиентите ви. Прочетете повече за възможността да станете асоцииран член на НАИС тук.

Източници:

https://www.mediate.com/articles/vinther-history.cfm#:~:text=Many%20scholars%20believe%20that%20mediation,it%20appeared%20before%20the%20court.

https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/

Публикувано на 07.06.2022г. Обратно в новини