Медиаторски дневник: Повече за медиацията като АРС и нейните разновидности- Част 2

В първа част на тази поредица от рубрика „Медиаторски дневник“ разказахме какво представлява разновидността на алтернативно решаване на спорове (АРС)- медиация и откога датира тя, пояснихме какво представлява подпомагащата медиация и тази, възложена от съд.

Сега преминаваме към други два типа медиация, които се използват в практиката: оценъчна и трансформираща.

Оценъчна медиация

За разлика от подпомагащата медиация, тук медиаторът прави оценка на спора, отправя препоръки и предложения към страните, изразява мнение. Вместо д се идентифицират интересите на страните, тук се прави по-скоро оценка на случая в контекста на съдебната рамка, търсят се доказателства и справедливост в решението. Този тип медиация често се използва при предходния вид медиация, възложена от съд. Тук медиаторите често са бивши съдии или адвокати, експерти в правната материя на спора.

Трансформираща медиация

При този тип медиация, медиаторът не търси намирането лесно и бързо решение, базирано на общи интереси, а се фокусира върху овластяването на страните. Овластяване не в смисъл нарушаване на баланса в равнопоставеността, а подтикването на страните да осъзнаят добре целите си, ресурсите, с които разполагат в спора, опциите за решаването му, разходите, моралната цена, силните и слабите си страни, стойността на текущото евентуално решение в перспектива. Медиаторът подтиква всяка от страните да се постави на мястото на другия, да види конфликта през неговите очи, без това да означава да се съгласява с него. Концепцията за този тип медиация е разработена от Буш и Фолджър, които написват книгата за нея„Обещанието на медиацията“ през 1994. Според тях, този тип медиация променя възгледите на хората, кара ги да осъзнаят ценностите, които са важни за тях. Търсенето на решение не се корени в решаването на текущия краткосрочен конфликт, както е при традиционната медиация, а решение за взаимоотношенията на страните поставени в перспектива на времето и ефекта върху живота им. Трансформиращата медиация е особено подходяща при бракоразводните дела, където контекста и развоя в бъдеще на взаимоотношенията на страните, при които често пъти има и трети страни потърпевши от разрива им, децата, има особено голямо значение.

Следете нашата рубрика Новини в сайта ни nais.bg или профилите ни във  Facebook и LinkedIn.

Ако сте сертифициран медиатор и имате добри познания по потребителско право, работили сте дълги години в търговска фирма, работеща с крайни клиенти, работили сте в потребителска организация, можете да кандидатствате при нас за медиатор тук.

Ако сте търговец и ви допада медиацията като начин да намирате решение на сложни казуси по жалби бързо, лесно, икономично, запазвайки отношенията с вашите клиенти, можете да се регистрирате в нашата онлайн платформа за решаване на потребителски спорове тук. Пишете ни на office@nais.bg, за да проучите за възможността да тествате безплатно нашата изцяло онлайн процедура по алтернативно решаване на спорове с клиентите ви. Прочетете повече за възможността да станете асоцииран член на НАИС тук.

Източници:

https://www.mediate.com/articles/vinther-history.cfm#:~:text=Many%20scholars%20believe%20that%20mediation,it%20appeared%20before%20the%20court.

https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/

 
Публикувано на 14.06.2022г. Обратно в новини