Нова рубрика в nais.bg: Наръчник за търговски лидери

Представяме ви най-новата рубрика от сайта nais.bg, „Наръчник за търговски лидери“, в която ще споделяме информация за добри практики във взаимоотношенията между търговци и потребители, в частност, потребители, които са останали неудовлетворени от продукт или услуга на търговец.

В нея ще разказваме защо е важно да се разглеждат жалбите на потребителите и защо е необходимо да се потърси алтернативното решаване на спорове (АРС), когато клиент и търговец не могат да стигнат до споразумение по жалба.

Търговците, които гарантират на клиентите си възможност да се обърнат за помощ към независима организация, която да подпомогне решаването на евентуален конфликт помежду им, дава сигурност на клиентите, че в случай че сделката с фирмата не потръгне по очаквания начин, тя може да се коригира.

Ние в НАИС сме си поставили за цел да обединим всички търговски фирми и организации в България, които вярват, че конкурентоспособността в съвременните пазарни условия изисква активна работа не само с лоялните, но и с недоволните клиенти.  Център за АРС НАИС е независима организация, която дава възможност на потребители и търговци да решават споровете си с помощта на медиатор, по лесен и достъпен начин, от всяка точка на страната, по всяко време, удобно за участниците в процедурата.

Следи за следващите публикации от „Наръчник за търговски лидери“, където ще разказваме най-добрите практики в областта на разглеждане на жалби и решаване на потребителски конфликти на профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, както и в страницата НОВИНИ  на nais.bg.

 
Публикувано на 24.06.2020г. Обратно в новини