В онлайн Център за АРС НАИС решаването на потребителски спор може да се извърши по два начина:

  • Чрез директни преговори между потребителя и търговеца
  • Чрез медиация, с участието на трето независимо, безпристрастно и неутрално лице- медиатор

Услугата е напълно безплатна за потребители.

И двете процедури се осъществяват онлайн, в НАИС платформата, чрез съобщения в общ екран, удобно, от всяка точка  в страната, по всяко време. Потребителите и търговците получават известия на мейл адреса, който са подали при регистриране, за нови събития в преговорите помежду им на онлайн платформата.

 

КАК СЕ ПОДАВА ЖАЛБА В ЦЕНТЪР ЗА АРС НАИС?

 

В Център за АРС НАИС жалби могат да подават всички потребители, останали неудовлетворени от услугата на търговец, при следните изисквания: 

  • Стоката или услугата, предмет на жалбата да е на стойност не по-малко от 50 лв.;
  • Потребителят да е навършил 18 години;
  • Потребителят да е регистриран в НАИС платформата.

Регистрираният вече потребител, подава жалба, чрез натискане на бутон ПОДАЙ ЖАЛБА и попълва в екрана необходимата информация. Той трябва да напише точно e-mail адреса и името на фирмата, към която е жалбата, защото системата автоматично я препраща към търговеца. Ако последният вече има регистрация в НАИС платформата и жалбоподателя изписва правилно наименованието му, системата ще го покаже в падащо меню, за да бъде избрано.

При правилно изписани данни на търговеца, системата препраща жалбата към него, на e-mail адреса, който е посочил потребителят.

Търговецът получава електронен мейл, в който вижда, че потребителят е подал жалба към него. За да види съдържанието на жалбата, той трябва да е:

  • Регистриран в НАИС платформата, от самия него или потребителя,
  • Асоцииран член на НАИС,
  • Да е платил членски внос и
  • Да е заплатил кредити за директни преговори или медиация.

 

При отзоваване от страна на търговеца, по жалбата могат да  стартират директни преговори или медиация между двете страни.

 

Регистрация на потребител или търговец в платформата може да се направи тук.