КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ ДИРЕКТНИ ПРЕГОВОРИ?

 

Директните преговори между потребител и търговец се провеждат изцяло онлайн, под формата на чат, като двете страни получават съобщения за новопостъпили събития на мейл адресите, които са посочили при регистрацията си.

За да се проведат преговори между потребител и търговец, е необходимо потребителят да подаде жалба в онлайн платформата на НАИС.

Важно! Директни преговори могат да се проведат само, ако търговецът е:

  • Регистриран в НАИС платформата,
  • Асоцииран член на НАИС,
  • Заплатил е годишен членски внос и
  • Е закупил кредити за провеждане на директни преговори

Когато търговец отваря екрана на жалбата, той трябва да избере типа кредит, който ще използва за тази жалба. Ако ще се водят директни преговори, избира кредит за този тип услуга. Ако вече е водил директни преговори в негов канал за разглеждане на жалби, може да избере директно кредит за медиация.

НАИС препоръчва, преди да се премине към провеждане на медиация, търговците да преговарят директно с клиентите си по техните жалби и само в случай, че не могат да се споразумеят, да поискат помощ от медиатор. Погрижили сме се това да става лесно и бързо директно в екрана на жалбата.

 

Във всеки един момент, когато потребителят и търговецът преценят, могат да поискат да преминат към медиация, която стартира само след изрично съгласие на двете страни.

За медиацията като услуга можете да прочетете повече тук.

Цената за услугата Директни преговори на НАИС може да се види на страницата ни За търговци.

Регистрация на потребител или търговец в платформата може да се направи тук.