По професия съм…

…юрист.

Най-съществения си професионален опит натрупах в...

…нотариална кантора в гр.София. По настоящем като юристконсулт в най-авторитетната и утвърдена потребителска организация на територията на страната - Българска национална асоциация "Активни потребители".

Станах сертифициран медиатор в ПАМБ...

...2022 година.

Завършила съм...

...Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.

Изкарала съм допълнителни обучения... 

...за търговска и семейна медиация и mритежавам първия сертификат на Кеймбридж за преминат успешно изпит по английски език с най-висока оценка.

Специални умения...

...обучен съм в четене на езика на тялото, убеждаване и преговори.

Интересувам се от...

...психология, философия, космополитизъм, правните науки и бъдещето на човечеството. Също и от бойни изкуства, йога, автомобилни спортове, бизнес и майсторски изкуства.

Лично послание...

Животът е прекалено кратък и крехък, за да топлим пейките в съдебните зали. Нека стигнем бързо до взаимно решение, за да имаме повече време за важните неща в живота!

Назад