Кой може да се регистрира в Център за АРС НАИС?

 

  • В нашия център за АРС могат да се регистрират абсолютно безплатно, както потребители, така и търговци без ограничения.
  • Също така, в него могат да се регистрират и медиатори. Медиаторите кандидатстват и ако са одобрени от УС на НАИС, получават достъп до онлайн платформата на НИС.

Кандидатствайте за медиатор тук.

 

Какво е АРС?

 

АРС е алтернативно решаване на спор. Алтернативно е, защото се решава извън съда. Ние избрахме медиацията като форма за алтернативно решаване на спорове, защото е доброволна за страните, по-бърза и ефективна е от съдебното производство, страните имат яснота и контрол върху финалното решение по техния спор и което е най-важно, защото медиацията съхранява отношенията между потребител и търговец.

 

Какво е НАИС платформа?

 

НАИС платформата е иновативна система, единствената по рода си в България уеб базирана платформа, осигуряваща виртуалната среда, в която се решават споровете между потребители и търговци. Благодарение на нея Център за АРС НАИС извършва своята дейност качествено, ефективно, бързо, лесно по всяко удобно за страните време, където и да се намират. 

Етапи на развитие на НАИС платформата:

  • В първи етап от развитието си до юни 2020 г, НАИС платформата даваше възможност на потребители да подават жалби към търговци-Асоциирани членове, само ако предварително са провели преговори с тях, в комуникационни канали, разработени от самите търговци. В НАИС платформата можеха да провеждат процедура по решаване на потребителски спор, само ако не са били удовлетворени от отговора на жалбата или не са получили такъв. Условията от евентуалното споразумение, постигнато при решаване на спора се въвеждаха в платформата и тя генерираше споразумение, с което страните се съгласяват.
  • След юни 2020 вече е възможно потребители да подават жалби към търговци не само в техните комуникационни канали, но и в онлайн платформата на НАИС. Търговецът може да избира дали да преговаря директно с потребителя, в специално създаден за това нов модул или да избере алтернативно решаване на спора с помощта на медиатор. В случай, че страните не могат сами да стигнат до взаимноизгодно споразумение, във всеки един момент, всяка от тях може да поиска асистирани преговори чрез медиатор. По този начин вярваме, че клиентите ще бъдат насърчени да споделят причините за недоволството си, а на фирмите да получат максимална обратна връзка от тях, за да имат шанс да удовлетворят нуждите им и да ги запазят като такива.

 

Кои фирми са асоциирани членове на НАИС?

 

Пълен списък с асоциираните членове на НАИС можете да намерите в страницата Асоциирани членове.

 

Колко е срокът за провеждане на директни преговори между потребители и търговци?

 

Максималният срок за директно преговаряне е 30 дена от одобрението на жалбата като допустима.

 

Колко е срокът за провеждане на медиация?

 

Максималният срок за провеждането й е 90 дена от получаване на съгласие от двете страни в НАИС платформата.

 

Как се подбират медиаторите в Център за АРС НАИС?

 

Подбираме нашите медиатори по специално разработен списък от критерии. Освен това, нашите медиатори се съгласяват с етичния кодекс за водене на АРС на НАИС.

Кандидатствайте за медиатор тук.

 

Как се подава жалба в Център за АРС НАИС?

 

  • Първо трябва да се регистрирате в платформата на НАИС.
  • После при натискане на бутон ПОДАЙ ЖАЛБА се отваря екран, в който попълвате основна информация за Вашето искане.
  • Необходимо е да се съгласите с Общите условия, за да подадете окончателно жалбата си.

Подробна инструкция можете да изтеглите тук.

 

Колко струва решаването на спора?

 

Подаването на жалби и решаването на спорове, независимо дали чрез директни преговори или чрез медиация е напълно безплатно за потребители. Услугите на Център за АРС по всички спорове се заплащат от търговците.

 

Не можахме да стигнем до споразумение с търговеца и АРС процедурата беше прекратена. Какви са ми опциите оттук нататък?

 

Допълнителна консултация по Вашия спор можете да получите също в Българска национална асоциация "Активни потребители".

Регистрирайте се като потребител тук.

Подайте жалба тук.

 

Виж най-често задаваните въпроси от търговци тук.