Медиаторски дневник: Повече за медиацията като АРС и нейните разновидности- Част 3

В първа част на тази поредица от рубрика „Медиаторски дневник“ разказахме откога датира медиацията, пояснихме какво представлява подпомагащата медиация и тази, възложена от съд.

Във втората представихме други два типа медиация, които се използват в практиката: оценъчна и трансформираща.

В тази последна част от поредицата посветена на видовете медиация разказваме за хибридните видове медиация и най-модерния тип- е-медиацията.

 

Мед-Арб

Мед-арб е комбинация от медиация и арбитраж. Това е хибридна процедура, която съдържа възможност за двете в комбинация. При нея страните се съгласяват предварително, че изходът от диспута е обвързващ за тях. Медиатор ги подпомага в преговорите и ако не достигнат до решение, се преминава към втори етап- арбитраж. При него арбитър, който може да бъде и самият медиатор, ако е квалифициран за това,  постановява решение. Последното може да касае само точките, по които страните не са стигнали до споразумение или по принцип за целия казус.

Арб-Мед

При тази хибридна процедура, обратно на предходната, неутрално трето лица изслушва страните в качеството си на арбитър и записва решение, което запазва в тайна. Ако страните не успеят да се споразумеят в процеса на медиация, това решение се разкрива пред тях и става обвързващо.

Е-медиация

Това е най-модерния начин за провеждане на медиация. По правило тя е отдалечена, т.е. страните не се събират на едно място. Може да бъде напълно автоматизирана, без участието на медиатор, следваща алгоритъм и изкуствен интелект или да използва електронни инструменти, запазвайки активната роля на медиатора в нея. Става особено популярна в пандемични времена, поради невъзможността страните да се събират лично. Може да се провежда под формата на размяна на електронни съобщения или чат, но и чрез видео конференции.

Център НАИС използва точно този тип медиация. В по-широкия смисъл на алтернативното решаване на спорове (АРС), което може да се базира и на други способи, нашият център прилага така нареченото онлайн решаване на спорове- ОРС.

В следващата публикация от рубриката „Медиаторски дневник“, ще ви запознаем с темата за предимствата и недостатъците на е-медиацията.

Следете нашата рубрика Новини в сайта ни nais.bg или профилите ни във  Facebook и LinkedIn.

Ако сте сертифициран медиатор и имате добри познания по потребителско право, работили сте дълги години в търговска фирма, работеща с крайни клиенти, работили сте в потребителска организация, можете да кандидатствате при нас за медиатор тук.

Ако сте търговец и ви допада медиацията като начин да намирате решение на сложни казуси по жалби бързо, лесно, икономично, запазвайки отношенията с вашите клиенти, можете да се регистрирате в нашата онлайн платформа за решаване на потребителски спорове тук. Пишете ни на office@nais.bg, за да проучите за възможността да тествате безплатно нашата изцяло онлайн процедура по алтернативно решаване на спорове с клиентите ви. Прочетете повече за възможността да станете асоцииран член на НАИС тук.

Източници: https://www.mediate.com/articles/vinther-history.cfm#:~:text=Many%20scholars%20believe%20that%20mediation,it%20appeared%20before%20the%20court.

https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/

 
Публикувано на 21.06.2022г. Обратно в новини