Потребителска читанка: Какви са акцентите в новата Програма за потребителите на Европейски съюз-Част 3

В първата част на сегашната публикация ви запознахме със същността на документа, с който се полагат основите на новите потребителски политики в Европейския съюз- Програмата за потребителите за период 2020-2025. Разказахме за основните области, в които се концентрира вниманието в тези политики и по-специално за мерките, които Европейската комисия планира във връзка с новите пазарни условия във времена на пандемия.

Във втора част ви запознахме с екологичния и цифровия преход на европейското потребление и дейностите, планирани във връзка с него.

Сега ще ви запознаем с мерките, планирани за ефективното прилагане на защитата на потребителите, посрещането на специфичните потребности на потребители, защита на правата в глобален контекст.

Ефективно прилагане и защита

При проверка на уебсайтове между 2007 г. и 2019 г. е установено, че средно в 60 % от тях не се спазват основните права на потребителите.

Това е причината да се налага да бъдат предприети мерки, за ефективна защита. Комисията планира:

  1. Да подпомага държавите членки при своевременното и ефективно транспониране, изпълнение и прилагане на Директивата за по-добро прилагане и модернизирането на законодателството за защита на потребителите, която ще влезе в сила през май 2022 г., и във връзка с бъдещата Директива относно представителните искове, след като бъде официално приета и влезе в сила.
  2. През 2022 г. и на всеки две години след това Комисията, заедно с националните органи, ще представят общи приоритети пред мрежата за Сътрудничество в областта на защита на потребителите (СОЗП) във връзка с неспазването на законодателството.
  3. До 2022 г Комисията ще въведе набор от иновативни електронни инструменти за укрепване на капацитета на националните органи за справяне с незаконни онлайн търговски практики и установяване на опасни продукти.
  4. До 2023 г. Комисията ще оцени прилагането законодателството за защита на потребителите и ще оценява ефективността на прилагането му.

Предстоящата Директива относно представителните искове позволява на потребителите да обединят сили. По този начин квалифицирани органи могат по-лесно да завеждат дела пред съдилищата или административните органи във връзка с колективните интереси на потребителите, включително в трансгранични ситуации. Това ще улесни търсенето от страна на потребителите на съвместна защита при дела, които са подобни и от споделен обществен интерес.

Посрещане на специфични потребности на потребителите

През 2018 г. 10 % от домакинствата в ЕС са имали просрочени задължения по ипотека, наем, битови сметки или плащания по заеми, при което са били изложени на риск от свръхзадлъжнялост.

Пандемията от Covid-19 влошава положението на много задлъжнели потребители. Необходими са усилия в посока установяване на добри практики за тяхното подпомагане. Според проучванията, всяко евро, похарчено за консултации относно задлъжнялост, може да спести повече от две евра под формата на социални помощи. Ето мерките, които предприема Комисията по темата:

  1. От 2021 г. ще се увеличи финансирането за повишаване на достъпността и качеството на услугите за дългово консултиране в държавите членки.
  2. Считано от 2021 г. ще се подкрепят инициативи за предоставяне на консултации на местно равнище на потребители, които нямат достъп до подкрепа и информация, предоставяни онлайн или в централни информационни служби.
  3. През 2021 г. ще се изготви решение на Комисията относно изискванията за безопасност на продукти за деца и преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на продуктите.
  4. До 2023 г. Комисията ще разработи стратегически подход за подобряване на осведомеността и образованието на потребителите, базирайки се на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Защита на потребителите в глобален контекст

Делът на покупките от продавачи извън ЕС се е увеличил от 17 % през 2014 г. до 27 % през 2019 г.

С бурното развитие на електронната търговия сътрудничеството с международните партньори, и по-специално с Китай, стана дори още по-важно и по-специално в работата по безопасността на продуктите.

  1. През 2021 г. Комисията има за цел да разработи план за действие с Китай за засилено сътрудничество в областта на безопасността на продуктите за продаваните онлайн продукти.
  2. Считано от 2021 г., Комисията ще се стреми да разработи регулаторна подкрепа, техническа помощ и изграждане на капацитет за държави — партньори на ЕС, включително в Африка.

Осъществяването на програмата е базирано на интензивно сътрудничество между държавите членки, между Комисията и организации на всички заинтересовани страни: потребителските организации, гражданското общество, индустрия. Всяка година ще се обсъждат краткосрочни цели на Конференцията, която традиционно се състои на Световния ден на потребителските права, на който редовно присъстват и представители на НАИС.

Ако смятате, че вашите права като потребители са нарушени при някаква покупка от български търговец, опитайте да решите проблема като подадете жалба в онлайн платформата на nais.bg. В нея, изцяло онлайн, под формата на чат можете да преговаряте директно с фирмата или с помощта на трето независимо  и безпристрастно лице- медиатор, което да подпомогне намирането на взаимно-изгодно решение на спора ви.

Не пропускайте следващите публикации в секция Новини на nais.bg. В рубриката „Потребителска читанка“ ще ви разкажем за най-интересните заключения от проучването на Европейската комисия, проведено през 2020, относно потребителските навици и начина, по който пандемията от Covid-19 е рефлектирала на европейските потребители.

В рубриката „Наръчник за търговски лидери“ ще продължим поредицата „ХУБАВО ИЛИ ЛОШО НЕЩО ЛИ СА ОПЛАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И КОЛКО СТРУВА ЕДНА ПОДЦЕНЕНА ЖАЛБА?“

Ако сте останали недоволни при покупка на продукт и услуга, не забравяйте, че можете да обсъдите проблема с търговеца. Онлайн платформата за решаване на спорове на Център за АРС НАИС дава възможност да проведете преговори с него онлайн, covid-19-free, в писмен чат и да потърсите правата си. Ако не споразумеете, винаги можете да поискате в преговорите да се включи трето, независимо и безпристрастно лице, медиатор, който да ви подпомогне да намерите взаимно изгодно решение на спора. Подайте жалба тук.

Последвайте и профилите на НАИС в  LinkedIn и Facebook, за да сте винаги в час с най-новото в областта на онлайн решаването на потребителски спорове.

 
Публикувано на 02.04.2021г. Обратно в новини